Stadsbestuur pakt leegstand aan: fase 2 van start

03 april ’24 (wo)

De stad Hamont-Achel zet in op het actief opsporen, registreren van leegstand. Dit om verkrotting en verwaarlozing van woningen en gebouwen tegen te gaan en de leegstaande panden zo snel mogelijk terug op de (huur)markt te krijgen. Het stadsbestuur acht het namelijk onverantwoord dat er in tijden van hoge grond- en woningprijzen en de grote schaarste aan kwaliteitsvolle huurwoningen panden blijven leegstaan.

Om de leegstand in Hamont-Achel aan te pakken ging het stadsbestuur vorig jaar aan de slag met het leegstandsreglement dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van februari 2021. Omdat het doel hiervan net is om zo min mogelijk woningen en gebouwen te moeten registreren in het leegstandsregister, ligt de focus in het begin vooral op het informeren en sensibiliseren van eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen om deze terug op de (huur)markt te krijgen. Dit gebeurt in fases waarbij de meest extreme gevallen – panden die 10 jaar of langer leegstaan – het eerst worden aangepakt.


Leegstandsreglement

Eigenaars van leegstaande woningen of gebouwen ontvangen eerst een brief waarin de stad hen informeert over het leegstandsreglement en tegelijkertijd polst naar de plannen die men met het pand heeft. Woningen of gebouwen waarvan de eigenaar niet kan aantonen dat deze gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden in gebruik zijn overeenkomstig aan de (woon)functie ervan, worden vanaf dan opgenomen in het leegstandsregister. Van zodra een woning of gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in dit register, dient de eigenaar hierop jaarlijks een belasting te betalen. Deze belasting wordt iedere twaalf maanden geheven zolang de woning is opgenomen in het leegstandsregister.

In bepaalde gevallen – zoals bij een verblijf in een zorgwoning of ouderenvoorziening – is de belastingplichtige vrijgesteld van belasting. Ook kan er een vrijstelling verleend worden, bijvoorbeeld voor een grondige renovatie.


Eerste fase afgerond

De eerste fase – waarbij dus eigenaars panden die 10 jaar of langer leegstaan werden aangeschreven – ging in maart 2023 van start. Na een administratieve controle werden er 31 vermoedelijk leegstaande panden geteld. Na het ontvangen van de eerste sensibiliserende brief en de eerste reacties en controle die daarop volgden, bleek dat sommige panden toch bewoond of in gebruik zijn, maar hetzij niet altijd conform de woonfunctie, of dat ze dienden als een tweede verblijf of huisvesting voor arbeidsmigranten. Uiteindelijk werden er 12 panden opgenomen in het leegstandsregister, waarvan er intussen al terug twee geschrapt konden worden. Voor een aantal geregistreerde panden werd op vraag van de eigenaar de nodige informatie bezorgd om de gebouwen terug te activeren. 

Sinds kort ging de tweede fase van start. Dat betekent dat eigenaars van panden die vijf jaar of langer leegstaan worden aangeschreven.

Meer weten over het leegstandsreglement? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be/leegstand

Nieuwsoverzicht