Realisatie sporthal De Koekoek officieel van start

16 september ’22 (vr)

De plannen zaten al langer in de pijplijn, maar de realisatie van de nieuwe sporthal De Koekoek kan eindelijk van start gaan. De bouw van deze nieuwe sporthal – waarvan de toewijzing nog gebeurde door het vorige schepencollege – wordt officieel gegund aan het consortium Vanhout.pro bestaande uit Archilles architecten, ZJA, Vanhout.pro en Cofely Services. Dit consortium neemt de verdere realisatie van de sporthal op zich. Het huidig beleid zal deze beslissing loyaal uitvoeren in overleg met de (sport)verenigingen, de buurtbewoners en de bevolking.

Vooraleer het ontwerp van sporthal De Koekoek gefinaliseerd wordt, bekijkt het stadsbestuur nog samen met de aannemer eventuele detailaanpassingen. Van zodra dit rond is, zal de aannemer een omgevingsvergunning aanvragen. Tijdens deze omgevingsvergunningaanvraag loopt er een openbaar onderzoek. Dat betekent dat inwoners de plannen kunnen inkijken en eventuele vragen kunnen stellen. Van zodra de omgevingsvergunning verleend is, kunnen de werken van start gaan.

De nieuwe sporthal wordt vlak naast de oude gebouwd. Hierdoor blijft deze operationeel, zodat de indoor sportverenigingen hun activiteiten tijdens de bouwwerken kunnen verderzetten. Van zodra de nieuwe sporthal in gebruik genomen wordt, zal de oude sporthal worden afgebroken en kan de omgeving verder aangelegd worden.

Thuis voor diverse sportclubs

De nieuwe sporthal biedt een thuisbasis voor verschillende sportclubs. Denk maar aan basketbal, twirling, volleybal…  Gedurende de voorbije jaren zijn de gebruiksbehoeften van de clubs veranderd en is er een hoge nood aan verruiming door de hoge bezettingsgraad van de sporthal. Door de bouw van een nieuwe sporthal, komt het stadsbestuur tegemoet aan deze noden en creëert men mogelijkheden om andere sporten aan te trekken.

Omdat voor elke competitiesport de accommodatie moet voldoen aan een aantal eisen, werd in het prille stadium al met de betrokken partijen samengezeten. Op basis hiervan werd de belijning uitgetekend waardoor het mogelijk is om verschillende sporten, trainingen of wedstrijden gelijktijdig te laten doorgaan. Alle nodige infrastructuur wordt hiervoor voorzien.

Naast de verschillende sportclubs zakt ook basisschool De Achellier af naar sporthal De Koekoek voor de turnlessen. Dat betekent dat er tijdens de week overdag verschillende klassen gebruik zullen maken van de nieuwe sportinfrastructuur.

Ruime cafétaria en polyvalente ruimte

Voor het nuttigen van een verfrissend drankje na het sporten kan je terecht in een ruime cafetaria met terras. Deze ruimte is aan te passen in grootte naargelang de gelegenheid. Naast de cafétaria ligt een polyvalente ruimte die ook betrokken kan worden bij het cafétariagebeuren, maar deze zal hoofdzakelijk als sportruimte gebruikt worden.

De mogelijkheden inzake de uitbating van de cafétaria worden momenteel nog onderzocht.

Tennisclub Achel

De tennisvelden van de Achelse tennisvereniging zijn momenteel gelegen op site De Koekoek. Omwille van de bouw van een nieuwe sporthal, was er oorspronkelijk sprake van om de tennisvelden te verplaatsen naar Klein Eind, nabij De Siggert. Het huidige college van burgemeester en schepenen geeft aan niet de intentie te hebben de pleinen te verplaatsen naar deze locatie.

Ontdek de nieuwe sporthal

Afgelopen week vonden er een gesloten projectvergadering plaats. Hiervoor werden alle betrokken sportverenigingen uitgenodigd. De aanwezigen kregen een toelichting van de huidige stand van zaken en konden de bouwplannen inkijken.

Ben jij ook benieuwd naar hoe de nieuwe sporthal De Koekoek eruit zal zien? Dit najaar vindt er een algemeen infomoment plaats waar alle inwoners van Hamont-Achel deze kunnen ontdekken. Naast een toelichting van de bouwplannen, licht het stadsbestuur ook een timing van de werken toe. Waar en wanneer de infosessie doorgaat, is momenteel nog niet duidelijk. Houd daarom zeker www.hamont-achel.be in de gaten, of volg de stad Hamont-Achel op Facebook.

Nieuwsoverzicht