Proefopstelling centrumcirculatie Hamont-centrum verlengd t.e.m. 15 november

15 september ’22 (do)

De proefopstelling in Hamont-centrum, waarbij men het doorgaande verkeer uit het stadscentrum weert, wordt verlengd tot en met 15 november. Zo kan er een grondige evaluatie gebeuren, waarna het stadsbestuur een beslissing kan nemen over een definitieve opstelling voor centrumcirculatie.

Bij de huidige proefopstelling zijn de Kerkstraat (richting Kloosterstraat), Pastoor Lemmensstraat (richting Burg), de Brouwersstraat (richting centrum) en de Hoogstraat (richting Stad) ingericht als eenrichtingsstraten. Via Stad kan het verkeer in beide richtingen het stadscentrum bereiken en verlaten. De juiste rijrichting is aangegeven met de nodige signalisatieborden. 

Nieuwsoverzicht