Onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

18 juli ’22 (ma)

Sinds zaterdag 16 juli is er in Limburg een algeheel onttrekkingsverbod van toepassing voor onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit verbod komt boven op het permanente onttrekkingsverbod uit de ecologisch meest kwetsbare waterlopen dat sinds 1 januari 2022 van kracht is.


Door de aanhoudende droogte en de beperkte neerslag staan de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen bijzonder laag. Daarenboven wordt er op korte termijn geen significante regenval verwacht. De voor deze week aangekondigde tropische temperaturen en de uitblijvende regen zal de situatie alleen maar verergeren.


Vrijdag 15 juli werd de actuele situatie op zowel Vlaams als op provinciaal niveau besproken. De Vlaamse Droogtecommissie besliste om het beheerniveau op te schalen van niveau 1 (code geel – preventieve maatregel) naar niveau 2 (code oranje – maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie). De Droogtecommissie adviseert daarenboven om bijkomende onttrekkingsverboden in te stellen op alle onbevaarbare waterlopen tenzij de lokale toestand het toelaat om nog water te onttrekken.


Ook op het Limburgs droogteoverleg werd de situatie afgelopen vrijdag besproken. Op basis van de besluitvorming heeft waarnemend gouverneur Michel Carlier beslist tijdelijk een bijkomend onttrekkingsverbod in te stellen voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg. Dit besluit ging in op zaterdag 16 juli 2022 en vervangt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 13 mei 2022 van kracht was in zuidwest Limburg. Het besluit, waarin ook een aantal uitzonderingen voor de brandweer en het drenken van vee staan opgenomen, blijft van kracht tot het terug opgeheven wordt. Het permanent onttrekkingsverbod met betrekking tot kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten, blijft eveneens gelden.

Nieuwsoverzicht