Nieuwe beleidsploeg direct van start: bevoegdheden verdeeld

06 juli ’22 (wo)

Gisterenavond werd – na het aannemen van de motie van wantrouwen – de nieuwe beleidsploeg aangesteld door de gemeenteraad. Vanaf heden is Theo Schuurmans aangewezen burgemeester. Daarnaast legden de volgende personen de eed af en werden als verkozen verklaard: Ilse Jaspers, Joren Mertens, Guy Joosten, Tom Cox en Serge Vander Linden. Deze laatste neemt ook de rol op zich van voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.


De nieuwe beleidsploeg ging onmiddellijk aan de slag en zat deze morgen al aan tafel.  Daarbij werd het eerste agendapunt afgehandeld, namelijk het verdelen van de bevoegdheden. Zo kunnen de lopende dossiers direct opgenomen worden met de betrokken ambtenaren, en eventuele nieuwe projecten worden opgestart.


Burgemeester Theo Schuurmans
neemt de volgende bevoegdheden op:

 • Veiligheid (politie, brandweer, verkeer)
 • Algemeen beleid
 • Intergemeentelijke en grensoverschrijdende samenwerkingen
 • Burgerzaken en onthaal
 • Begraafplaatsen
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsontwikkeling (grondzaken)
 • Lokale economie

1e schepen Ilse Jaspers pakt de onderstaande beleidsdomeinen op:

 • Gezin en gezinsondersteuning
 • Huis van het Kind
 • Kinderopvang en IBO
 • Onderwijs
 • Jeugd en jongerenwelzijn
 • Wonen en huisvesting

2e schepen Joren Mertens behoudt grotendeels zijn oorspronkelijke portefeuille met:

 • Cultuur
 • Bibliotheken
 • Kunstonderwijs
 • Sport
 • Erfgoed en monumenten
 • Dierenwelzijn

3e schepen Guy Joosten wordt bevoegd voor: 

 • Milieu en landbouw
 • Natuur en natuur(grens)parken
 • IT
 • Informatie en media
 • Duurzaamheid
 • Kerkfabrieken en parochiale centra
 • Juridische zaken

4e schepen Tom Cox buigt zich over de beleidsdomeinen:

 • Openbare werken
 • Stedelijk patrimonium
 • Toerisme
 • Horeca

5e schepen Serge Vander Linden neemt deze bevoegdheden onder zijn hoede:

 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst (sociale dienst)
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Buurtgerichte zorg
 • Ouderen en welzijn
 • Dienstencentrum De Kring
 • Sociale economie

Nieuwsoverzicht