ENGIE wil eerste drie windmolens in stad Hamont-Achel bouwen in samenwerking met SPAAS, Vandervelden en CSM

15 juni ’22 (wo)

Op 15 juni, de internationale Dag van de Wind, zorgen de stad Hamont-Achel, energiebedrijf ENGIE, SPAAS kaarsen, CSM Steelstructures en Vandervelden bosbouw voor een primeur in de Limburgse gemeente. De partijen ondertekenden een samenwerkingscontract voor de ontwikkeling van de drie eerste windmolens op grondgebied van Hamont-Achel.

De drie turbines zullen gebouwd worden door ENGIE in industriezone (Bosstraat), en dit op de bedrijvensites van SPAAS, CSM/Stadswerf Hamont-Achel en Vandervelden. Dit is een strategisch interessante plaats om nieuwe windturbines te installeren, aangezien de ter plaatse opgewekte hernieuwbare elektriciteit rechtstreeks gebruikt kan worden door de omliggende bedrijven. Het gaat om drie turbines met een vermogen van elk 4,5 MW en een totale productie van 17 500 MWh. Dit komt overeen met het energieverbruik van 5800 gezinnen. SPAAS, CSM en Vandervelden zullen ongeveer 70% van hun elektriciteitsbehoefte kunnen dekken met deze lokaal geproduceerde groene stroom. Dit bespaart maar liefst 7000 ton CO2 per jaar, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van bijna 3500 dieselwagens.

De ondertekening van de samenwerking tussen alle partijen is het officiële startschot van dit duurzame project. Eind dit jaar zal ENGIE de omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij de provincie Limburg, waarna een informatievergadering volgt voor alle buurtbewoners en geïnteresseerden. Als de omgevingsvergunning verleend wordt, zal ENGIE in 2024 starten met de bouwwerkzaamheden, zodat de windmolens vanaf 2025 lokale hernieuwbare elektriciteit kunnen produceren voor de bedrijven.

Rik Rijcken, burgemeester stad Hamont-Achel: “Het stadsbestuur stelt met veel plezier grond ter beschikking om één van de drie windmolens op te plaatsen. Samen met de bedrijven SPAAS, CSM en Vandervelden zorgen we ervoor dat de ter plaatse opgewekte groene stroom op een optimale manier gebruikt kan worden.”

Bèr van de Schans, schepen van Milieu stad Hamont-Achel: “De stad Hamont-Achel ondertekende het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Hiermee engageren we ons om tegen 2030 een CO2-reductie te realiseren van 40%. Met de realisatie van dit mooie project zet de stad een grote stap richting klimaatneutraliteit.”

Thierry Saegeman, Country Manager ENGIE Belgium: “De huidige geopolitieke en economische context toont ons meer dan ooit dat lokale hernieuwbare energieproductie, waaronder windenergie, een vooraanstaande plaats inneemt in de energietransitie. Al meer dan 20 jaar ontwikkelt ENGIE betaalbare en duurzame oplossingen voor zijn klanten, bedrijven en overheden. Samenwerkingen zoals deze, brengen ons alweer een stapje dichter bij onze doelstelling om tegen 2030 onze capaciteit windenergie op land te verdubbelen met het oog op een koolstofneutrale toekomst.”

Ben Spaas, CEO SPAAS Kaarsen: “Meer duurzaam ondernemen is een topprioriteit voor SPAAS. Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk oa door het verminderen van onze CO2-uitstoot maakt deel uit van onze roadmap 2030. Tezamen met onze zonnepanelen kan dit project ervoor zorgen dat we tot 90% van onze energiebehoefte zelf kunnen opwekken met groene elektriciteit. Een doelstelling die we graag in verwezenlijking zien gaan.”

Ronny Loos, Stijn Berx en Christophe Hermans, management CSM NV: “Als werkgever in Hamont-Achel draagt CSM ecologie zeer hoog in het vaandel. Naast het feit dat staal een grondstof is die door hersmelting oneindig herbruikt kan worden, werd een aantal jaren geleden een bedrijfsfietsenplan opgestart om onze medewerkers te mobiliseren om wat meer met de fiets te komen werken en zo bij te dragen aan de gezondheid van de werknemers en een vermindering van de CO2-uitstoot. Op onze site te Achel werden ook reeds zonnepanelen geïnstalleerd om op die manier onze ecologische voetafdruk nog wat verder te verkleinen. Het windturbineproject is voor ons een volgende stap in het ecologisch verantwoord ondernemen.”

Nieuwsoverzicht