naar inhoud

Nieuwe stap voor 'Wonen in het Park'

03 september ’18 (ma)

In het voorjaar van 2018 gaf het stadsbestuur van Hamont-Achel het startschot voor het project ‘Wonen in het Park’ op de hoek van de Wal en de Groenstraat. Bedoeling is om er kwalitatieve appartementen in een groene omgeving vlakbij het centrum en het station te ontwikkelen. Private partners konden tot 17 augustus hun dossier indienen. Twee ambitieuze kandidaten namen deze kans te baat. In de komende weken onderwerpt een expertenjury de dossiers aan een grondige analyse. Daarna krijgen de kandidaten nog tot eind oktober de tijd om hun voorstel bij te sturen. Begin november wordt de definitieve keuze bekendgemaakt.        

 

Strenge kwaliteitseisen

‘Wonen in het park’ maakt deel uit van het project ‘Wat wordt Wal?’ dat de stad in 2016 opstartte voor het projectgebied tussen het stadspark en de Posthoorn. Het kadert binnen een goed doordachte langetermijnvisie die het stadsbestuur in het Masterplan Hamont-Centrum uitstippelde. Hiermee trok Hamont-Achel resoluut de kaart van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Speerpunt is een doordacht en zuinig ruimtegebruik waardoor meer plaats gecreëerd wordt voor kwalitatief wonen en ondernemen, terwijl tegelijkertijd de waardevolle open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. De kernwaarden voor ‘Wat wordt Wal?’ sluiten hier goed bij aan: kernversterking, gebundelde gemeenschapsvoorzieningen, een verkeersveilige en fietsvriendelijke schoolomgeving, aantrekkelijke publieke ruimtes en vlotte bereikbaarheid en kwalitatief wonen in een groene omgeving.

“Het stadsbestuur legt hoge kwaliteitseisen op aan de kandidaat-ontwikkelaars voor ‘Wonen in het park’. Deze liggen vast in de projectdefinitie, een uitgebreid document waarin de ruimtelijke randvoorwaarden voor het project zijn uitgestippeld. Denk daarbij aan veilige toegangen tot de school, de uiterste bouwlijnen en maximale bouwhoogtes, de omgevings- en beeldkwaliteit…”, legt burgemeester Theo Schuurmans uit. “Een expertenjury buigt zich in de komende weken over deze voorstellen en gaat na of de gewenste klemtonen voldoende aan bod komen.”  

 

Overleg en communicatie

Niet alleen technische en vormelijke aspecten zijn doorslaggevend bij de keuze van de beste kandidaat. Bij de beoordeling van de dossiers staat een deel van de punten op de deskundigheid van het team, alsook op overleg, proces en communicatie. Dat betekent dat het gekozen team van ontwerper en ontwikkelaar van bij de start van de werken zeer nauwe communicatielijnen moet aanhouden met alle actoren.

“Bij de uitrol van ‘Wat wordt Wal?’ legden we ons oor te luister bij de direct betrokken actoren. We organiseerden verschillende inspraakmomenten en voerden uitgebreide gesprekken met bewoners, scholen en verenigingen. Dit leverde een schat aan informatie op”, vertelt Ria Nijs, schepen van Ruimtelijke Ordening. “Voor het project ‘Wonen in het Park’ integreerden we de wensen en noden van de betrokkenen in de projectdefinitie. De ontwikkelaar dient deze traditie bij de uitvoering van de werken ook verder in stand te houden.”      

 

Verder verloop

Half september lichten alle kandidaten hun dossier toe aan de expertenjury. Daarna krijgen ze nog tot eind oktober de tijd om hun dossier te verfijnen zodat het volledig aansluit bij de noden en wensen van de stad. Begin november kiest de stad een definitieve private partner voor de ontwikkeling van ‘Wonen in het park’.

Meer informatie over het project ‘Wat wordt Wal’ lees je op www.hamont-achel.be/watwordtwal.

Nieuwsoverzicht
Wat wordt Wal?

Openingsuren & contact

Stadsontwikkeling

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 20
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
stadsontwikkeling@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.

Lees meer artikels over