naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Asbest sporthal De Koekoek - Geen gevaar voor gebruikers en omwonenden

26 februari ’18 (ma)

Met het oog op de grondige renovatie en uitbreiding van sporthal De Koekoek, werd recent een nieuw asbestonderzoek uitgevoerd. Belangrijk is immers dat de werken in veilige omstandigheden gebeuren, voor zowel de medewerkers als voor de vele verenigingen die hier dagelijks hun geliefde sport beoefenen. De vorige asbestmetingen dateerden van 2006. Er vond toen een grootschalig onderzoek plaats – de zogenaamde asbestinventaris – waarbij een oplijsting werd gemaakt van alle stedelijke gebouwen waarin deze stof zich mogelijk bevindt.

 

Hoewel het vorige onderzoek – uitgevoerd door een extern, gespecialiseerd studiebureau – aantoonde dat de gevelbekleding van sporthal De Koekoek volledig asbestvrij was, blijkt uit nieuwe proefboringen dat de stof hier wel degelijk aanwezig is. Deze is momenteel echter volledig onschadelijk aangezien het gaat om hechtgebonden asbest. Zolang er geen werken plaatsvinden in de sporthal komen de vezels niet vrij en is er geen enkel gevaar voor de gezondheid.

 

Daar hechtgebonden asbest ongevaarlijk is, kan de sporthal gewoon toegankelijk blijven. Verenigingen kunnen hier dus nog steeds komen sporten zonder daarbij hun gezondheid in het gedrang te brengen. De geplande werken moeten echter wel opnieuw tegen het licht gehouden worden. Het stadsbestuur gaat daarom op zeer korte termijn met het verenigingsleven en het architectenbureau aan tafel zitten, om samen te bespreken hoe de renovatie en uitbreiding van het complex er verder uit zal zien.

 

Naar aanleiding van deze recente bevindingen, besliste het stadsbestuur overigens om de asbestinventarisatie uit 2006 opnieuw te laten doorlichten. De gebouwen die toen asbestvrij werden verklaard, zullen allemaal opnieuw onderzocht worden door een gespecialiseerde firma. Wie intussen vragen heeft over sporthal De Koekoek of de algemene asbestinventarisatie kan contact opnemen met de dienst Openbare Werken via 011 51 06 10 of openbarewerken@hamont-achel.be. Voor meer info over asbest kan je een kijkje nemen op www.hamont-achel.be/asbest of http://www.ovam.be/asbest-1.

Nieuwsoverzicht
Sporthal De Koekoek

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.