Vernieuwing rijweg en aanleg fietssuggestiestroken aan Stadswaag vanaf maandag 27 september

23 september ’21 (do)

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt volgende week de rijweg aan de Stadswaag (N76) in het centrum van Hamont, tussen de Groenstraat en de aansluiting met Burg/Bosstraat (N71). Het gaat om een zone van zo’n 200 meter. De rijweg krijgt een nieuwe toplaag asfalt met daarop fietssuggestiestroken. Dat moet het comfort en de veiligheid voor fietser en automobilist verhogen. De vernieuwing gebeurt per rijrichting en duurt ongeveer een week. In de werfzone op Stadswaag geldt eenrichtingsverkeer.  

Meer veiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Eerst wordt de toplaag afgefreesd en de betonstraatstenen van de fietssuggestiestroken opgebroken. Vervolgens komt er een nieuwe toplaag asfalt over de hele breedte van de weg, waarop okerkleurige fietssuggestiestroken worden aangebracht. Fietssuggestiestroken zijn geen echte fietspaden; ze suggereren een plaats voor de fietser op de rijweg. Gemotoriseerd verkeer mag erover rijden. Een fietser kan, zoals altijd binnen de bebouwde kom, worden voorbijgestoken wanneer er minimaal 1 meter zijdelingse afstand gehouden kan worden.

Op korte termijn zal Agentschap Wegen en Verkeer ook verderop de N76 fietssuggestiestroken aanbrengen, tot aan de Erkstraat, waar al conforme fietspaden liggen.

Minder hinder door gefaseerde werken

De werken worden uitgevoerd vanaf maandag 27 september en zullen ongeveer een week duren. De uitvoering gebeurt in twee fases: elke rijrichting wordt om beurt vernieuwd. In de eerste fase starten we aan de kant van het stadhuis (rijstrook richting het centrum).

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen:

  • Op de langsparkeerstroken in Stadswaag geldt een parkeerverbod in de werfzone.
  • Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen langs de werken, via de parkeerstrook.
  • Op Stadswaag, tussen Burg/Bosstraat en de Groenstraat, is er per fase slechts één rijstrook beschikbaar. De beschikbare rijstrook bepaalt de rijrichting.
  • Doorgaand verkeer van en naar Neerpelt, Bocholt en Budel, dat normaal via Hamont-centrum rijdt, volgt een omleiding.
  • Zijstraten Stad en Woonerf zijn niet of beperkt bereikbaar via Stadswaag, maar blijven bereikbaar via de andere zijde.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/hamont-achel  

Nieuwsoverzicht
Fietssuggestiestroken

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.