Proefopstelling grensovergang verlengd: extra evaluatie nodig voor correct besluit

31 maart ’21 (wo)

Sinds oktober 2020 zijn tijdelijke tractorsluizen aangelegd op drie grensovergangen van Hamont-Achel. Dit om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan. Oorspronkelijk zou deze proefopstelling zes maanden duren waarna een evaluatie zou volgen. Om ook het verkeer in het voorjaar in de evaluatie op te nemen wordt de proefopstelling met zes maanden verlengd.

Het voortzetten van de proefopstelling tot oktober 2021 geeft de stad een beter beeld om de doeltreffendheid van de tractorsluizen te onderzoeken. Door corona zijn er namelijk minder verplaatsingen en wanneer de epidemie weldra hopelijk verbetert, wil men het (auto)verkeer op normaal niveau in rekening nemen.. Een langere evaluatie geeft een completer beeld, het zorgt ervoor dat inwoners over een ruimere periode gebruik kunnen maken van de grensovergangen en het geeft hen extra tijd om inspraak te kunnen geven. Dit zal het stadsbestuur helpen om een correct besluit te nemen.

Het betreft absoluut een proefopstelling, waarbij het stadsbestuur met alle opmerkingen rekening wenst te houden voor de finale beslissing hierover genomen zal worden. Indien corona het toelaat zullen er infomomenten worden voorzien in september voor al onze inwoners. Geef je graag feedback over de grensovergangen? Dat kan via www.hamont-achel.be/verkeersmeldingen.

Nieuwsoverzicht
Tractorsluis

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.