Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vanaf vandaag veiligheidsverbeteringen aan grensovergangen

01 oktober ’20 (do)

Tijdens de coronacrisis sloot Hamont-Achel in opdracht van de hogere overheden tijdelijk de grenzen met Nederland. Een drastische beslissing, maar ze bracht al gauw een positieve invloed op het verkeer en de algemene veiligheid. Zo groeide het idee om aan de grensovergangen langdurige veiligheidsverbeteringen in het leven te roepen. Vanaf 1 oktober moeten tijdelijke tractorsluizen gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan. Na ongeveer 6 maanden volgt een evaluatie en inspraakmoment om de proefopstellingen te verwijderen of aan te passen waar nodig.

Omwille van de coronacrisis moesten de grensovergangen met Nederland enkele maanden sluiten. Ondanks de negatieve effecten van de grensafsluitingen waren er ook positieve gevolgen. Niet alleen konden voetgangers en fietsers op een aangenamere en veiligere manier de grens oversteken, ook het sluipverkeer op smalle wegen vanuit Nederland nam aanzienlijk af. Ten slotte daalde fors het aantal inbraken, drugtrafieken en gevallen van sluikstorten.


Veilige fietsgemeente

Tijdelijke tractorsluizen moeten vanaf 1 oktober gemotoriseerd sluipverkeer tegengaan. Landbouwverkeer en passage van fietsers en voetgangers blijft wel mogelijk. In totaal komen er drie sluizen: op de Schafterweg (richting Borkel en Schaft), aan de Toomstraat en op de parking (Leugenbarak) richting Bergbosweg (richting Cranendonck). Aan Den Doodendraad (Ruiterstraat) op de grens met Cranendonck komt ten slotte een paaltje om gemotoriseerd verkeer te blokkeren. De stad stelde de Nederlandse burgemeesters hiervan op de hoogte en vraagt of zij op hun buurt de nodige signalisatie voorzien omdat de verkeersborden geplaatst in België niet voldoen aan de Nederlandse normen.

Tijdens de proefopstellingen zullen er verkeerstellingen gebeuren om te kijken of het sluipverkeer zich verplaatst naar andere straten in onze gemeente. Na zes maanden volgt een evaluatie en een inspraakvergadering in het voorjaar van 2021. Rekening houdend met alle ontvangen bemerkingen zal het stadsbestuur een objectief en correct besluit nemen.

Nieuwsoverzicht
Tractorsluis Toomstraat

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.