naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Buurtzorg breidt uit naar Achel-Statie

29 november ’16 (di)

Om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal zorgbehoevende 65-plussers in onze samenleving, startte de stad Hamont-Achel in juli met het project ‘Buurtzorg’. In samenwerking met Samenlevingsopbouw RIMO Limburg werd zo ingespeeld op de wens van veel oudere inwoners om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Na een succesvolle start in Hamont-Lo en alle straten ten zuiden van de spoorweg, wordt het project nu verder uitgebreid naar Achel-Statie.

 

Proeftraject   

“Via het project Buurtzorg komt het OCMW van Hamont-Achel op systematische wijze tegemoet aan de uiteenlopende noden die bij alleenwonende 65-plussers uit onze stad bestaan. Aan de hand van een goed uitgebouwd zorgnetwerk van vrijwilligers worden immers buurtgezellen ingeschakeld die niet alleen helpen bij kleine, praktische problemen, maar ook de nakende eenzaamheid van sommige inwoners tegengaan”, zegt OCMW-voorzitter Serge vander Linden. “Het proeftraject in Hamont-Lo leverde niets dan positieve resultaten op, maar liefst 93 van alle 122 alleenwonende 65-plussers gingen in op een gesprek over de mogelijkheden van Buurtzorg. Waar nodig gingen we een stap verder en werd effectief een buurtgezel ingeschakeld die op regelmatige basis inspeelt op de bestaande hulpvragen. Dergelijke vragen komen trouwens ook nu nog binnen. We vullen deze allemaal zo snel mogelijk in, zodat iedereen op korte termijn geholpen wordt.”

 

Koning Boudewijnstichting

De positieve bevindingen van het proeftraject in Hamont-Lo vormen de aanleiding voor de verdere uitrol van het project in Achel-Statie. Een groep van 9 vrijwilligers zal in december, januari en februari een eerste verkennend gesprek voeren met de 69 alleenwonende 65-plussers die hier gehuisvest zijn. “We hopen dat het project een positief verloop blijft kennen. Zo kunnen we in de maand mei van start gaan in een volgende deelgemeente”, zegt OCMW-voorzitter vander Linden. “De toekomst van Buurtzorg ziet er momenteel alvast goed uit. De Koning Boudewijnstichting heeft namelijk zopas laten weten dit lovenswaardige project financieel te willen ondersteunen. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn!”

 

Wil je meer informatie over het project? Voel jij je geroepen om de rol van buurtgezel op te nemen? Of wil je graag in contact komen met een buurtgezel? Neem dan contact op met het OCMW Hamont-Achel via 011 51 05 01.

Nieuwsoverzicht
Buurtzorg

Openingsuren & contact

Ouderen en thuiszorg (OCMW)

adres
Michielsplein 13930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 01
Fax fax
011 80 55 59
e-mail
info@ocmwhamontachel.be

Best neem je telefonisch contact op om een afspraak te maken.

Lees meer artikels over