Proefopstelling Achelpoort verlengd tot 31 augustus 2020

30 juni ’20 (di)

Aan de hand van proefopstellingen in de Achelpoort onderzocht het stadsbestuur de mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en de toenemende verkeersdruk te verminderen op het kruispunt van de Bosstraat-Burg. Sinds 13 januari tot en met begin maart was er in de Achelpoort enkel éénrichtingsverkeer toegelaten. Vanaf 8 maart werd de straat volledig afgesloten voor verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Deze tweede proefopstelling liep oorspronkelijk tot 5 mei, maar werd omwille van de coronacrisis – er was immers minder verkeer op de baan – verlengd tot 3 juli. Het stadsbestuur besliste inmiddels deze proefopstelling opnieuw te verlengen tot er vanaf 1 september een definitieve opstelling komt.

Tijdens de twee proefopstellingen in de Achelpoort voerde een studiebureau metingen uit. De resultaten hiervan werden inmiddels bezorgd aan het stadsbestuur en worden geëvalueerd. De komende weken zal er gewerkt worden aan een definitieve inrichting van de Achelpoort. Naast de meetresultaten speelt ook de mening van zowel de omwonenden als de overige inwoners van Hamont-Achel een rol. Zo konden burgers via een e-formulier op de stedelijke website hun bemerkingen doorgeven en organiseert het stadsbestuur voor de omwonenden een infoavond op dinsdag 30 juni.

Van zodra er een beslissing is over de definitieve opstelling in de Achelpoort zal hierover gecommuniceerd worden via de officiële stadskanalen.

Nieuwsoverzicht
Proefopstelling Achelpoort

Openingsuren & contact

Openbare werken

adres
Middenweg 53930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 06 10
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
openbarewerken@hamont-achel.be

De dienst openbare werken werkt enkel op afspraak.