Hamont-Achel gaat klimaatneutraal

26 juni ’20 (vr)

Op de gemeenteraad van 25 juni werd het gemeentelijk klimaatactieplan goedgekeurd. Dit plan – met daarin zowel maatregelen als concrete acties – is een essentieel instrument waarmee de stad Hamont-Achel enerzijds klimaatverandering wil voorkomen en anderzijds de negatieve effecten ervan zoals hitte en wateroverlast wil beheersen.

In 2017 ondertekende het stadsbestuur het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 van de Europese Commissie. Daarmee engageert de stad zich om minstens 40 % minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Een hele waaier aan maatregelen zal hieraan bijdragen. Daarbij gaat het niet enkel om pure klimaatacties, maar ook om allerlei andere investeringen die leiden tot de vermindering van de CO2 uitstoot.

Energiebesparing en hernieuwbare energie

Met het woon- en energieloket wil het stadsbestuur collectieve woningrenovaties met energiebesparing zowel aanmoedigen als ondersteunen. Maar ook de eigen gebouwen zullen voortaan zo energiezuinig mogelijk ontworpen worden. Daarnaast werkt men samen met netwerkbeheerder Fluvius een masterplan uit zodat de openbare verlichting zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.  

Om de CO2-uitstoot te doen verminderen wordt er maximaal ingezet op hernieuwbare energie. Op verschillende gemeentelijke gebouwen worden er in de toekomst zonnepanelen geplaatst en samen met een aantal bedrijven zijn er plannen om 3 windmolens te bouwen. Ook wordt er duchtig geïnvesteerd in fietspaden, is men bezig met de oprichting van een fietsbieb en zet men in op een fietsveilige schoolomgeving. Zo hoopt de stad meer inwoners te overtuigen om op de fiets te stappen wat niet enkel de CO2-uitstoot vermindert, maar ook nog eens goed is voor de gezondheid. 

Klimaatcafé

Op 22 januari lanceerde het stadsbestuur het Klimaatcafé. Hiermee engageert men zich voor het behoud van een leefbare stad, waarin het gezond en veilig wonen is. Klimaatverandering wordt er op een informele manier bespreekbaar gemaakt. Een enthousiaste werkgroep inwoners denkt samen na over nieuwe initiatieven en zet zinvolle acties op poten om in Hamont-Achel het klimaat te verbeteren. Hierbij komen concrete thema's zoals energie, afval, groen in de stad, duurzame voeding… aan bod. Meer weten? Neem dan hier een kijkje. 

Omgaan met gevolgen van klimaatverandering

Niet enkel de klimaatverandering op zich speelt een rol in het klimaatactieplan. Ook het omgaan met de gevolgen ervan – zoals hitte en wateroverlast – wordt onder de loep genomen. De stad Hamont-Achel zal dan ook inzetten op efficiënt waterbeheer- en beheersing en het ontharden van verharde oppervlakten. Voor deze laatste beschikt de stad inmiddels over een subsidiereglement voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen. Ook zelf engageert het stadsbestuur zich voor het realiseren van meer groen en bomen. Niet enkel door middel van bebossing, maar evenzeer in de bebouwde kernen. Zo werden er onlangs nog klimaatbomen geplant. Deze bomen staan in woonkernen en zullen mee zorgen voor een betere leefkwaliteit in deze buurten.  

Zorgen voor een beter klimaat gaat verder dan het beperken van de CO2-uitstoot en het planten van groen. Ook de wegwerpmaatschappij en verspilling hebben een grote invloed. Samen met OVAM en Limburg.net werkt de stad aan een traject om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken. Daarnaast is het gebruik van herbruikbare bekers op fuiven en evenementen tegenwoordig verplicht waardoor men een enorme plastic afvalberg voorkomt. Bovendien steken er een aantal vrijwilligers al een handje toe door in verschillende straten in ons stadje zwerfvuilvrij te houden, waarvoor heel veel dank. 

Al deze acties en maatregelen zijn slechts een greep uit wat de stad Hamont-Achel allemaal reeds onderneemt en nog zal ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beheersen. Naar schatting zal er in de periode 2020-2030 22,5 miljoen euro voor uitgetrokken worden. Het volledige Klimaatactieplan 2030 vind je onderaan deze pagina terug. 

Nieuwsoverzicht
Themabeeld: windturbine

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 22
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
duurzaamheid@hamont-achel.be

Openingsuren

Vandaag: 15.30 tot 18.30 uur

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.