Bibliotheek opnieuw open op 8 juni, burgerloketten voorlopig nog enkel op afspraak

05 juni ’20 (vr)

Vanaf maandag gaan we een nieuwe fase in inzake de versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook de bibliotheken van zowel Hamont als Achel openen opnieuw de deuren, hetzij wel onder strikte voorwaarden. De burgerloketten – waaronder de dienst Burgerzaken, Stadsontwikkeling, het Woonloket en de Sociale Dienst – werken voorlopig nog enkel op afspraak.

Omwille van de coronacrisis sloten de bibliotheken in Hamont en Achel medio maart de deuren. Vanaf 8 juni kan je terug fysiek tussen de boeken komen snuisteren. De bib zal voorlopig werken met aangepaste openingsuren. Zo kan je in Hamont elke weekdag terecht van 09.00 tot 12.00 uur, in Achel enkel op dinsdag op dezelfde uren. Ook worden de nodige maatregelen genomen om een bezoek aan de bib veilig te laten verlopen.

Basisdiensten

In eerste instantie worden enkel de basisdiensten terug aangeboden. Zo zal het mogelijk zijn om boeken, strips, dvd’s en tijdschriften uit te lenen en materialen in te leveren via de boekengleuven. Je kan toeristische kaarten, merchandising… aankopen mits betaling via Bancontact. Hetzelfde geldt ook voor het maken van kopieën. Daarnaast staan ook de medewerkers van het UiTpunt paraat voor vragen omtrent sport, cultuur, jeugd en toerisme.

Het lezen van kranten of tijdschriften in het leescafé is de komende tijd niet mogelijk, net zoals studeren in de bib. Ook de tablets en publieke pc’s blijven voorlopig buiten gebruik.

Maatregelen

Op verschillende locaties in de bib zullen er handgels staan en de zelfscan en het Bancontact-apparaat worden regelmatig ontsmet. Daarnaast wordt er duidelijke signalisatie aangebracht zodat bezoekers elkaar niet kruisen. Om diezelfde reden blijft ook de zelfscan aan de linkerkant gesloten. Verder blijft het quarantainesysteem van kracht waarbij teruggebrachte boeken enkele dagen apart blijven liggen tot ze virusvrij zijn.

Een veilig bezoek aan de bib, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom dien je ook als gebruiker enkele richtlijnen te respecteren. Een bezoek mag niet langer dan 30 minuten duren. In de bibliotheek van Hamont zijn er maximum 45 personen tegelijkertijd toegelaten, in Achel zijn er dat 18. Kinderen zijn ouder dan 8 jaar en kunnen zelfstandig boeken uitzoeken. Slechts één bezoeker tegelijkertijd mag tussen de rekken lopen. Tenslotte is slechts één persoon – of maximum twee personen indien van hetzelfde gezin – toegelaten in de lift.

Afhaalservice bib nog tijdlang van kracht

Tijdens de maanden dat de bib gesloten was, bleek de nood naar een goed boek of een film erg hoog. Daarom riep de bibliotheek eind maart een afhaalservice voor leden in het leven. Deze afhaalservice blijft nog een tijdlang van kracht voor wie liever nog niet naar de bib komt. Ben je lid? Dan kan je via e-mail of telefonisch doorgeven welke boeken, strips, dvd’s… je wenst te ontlenen. Je pakketje wordt vervolgens klaargezet in de tussenhal van de bib in Hamont. Na een telefoontje van onze medewerkers kan je het pakketje ophalen. De maatregelen inzake hygiëne en social distancing worden hierbij nauwgezet gerespecteerd.

Je kan gebruik maken van deze service door een mailtje te sturen naar bibliotheek@hamont-achel.be of via 011 51 05 02. Vermeld je naam, rijksregister- of pasnummer, telefoonnummer en welke materialen je wenst uit te lenen. Hiervoor kan je een kijkje nemen op hamont-achel.bibliotheek.be.

In de laatste week van juni wordt de aangepaste werking van de bibliotheek geëvalueerd. Indien er aanpassingen volgen inzake de openingsuren, dienstverlening… volgt er een nieuwe communicatie via www.hamont-achel.be. Specifieke informatie omtrent de bib vind je bovendien ook steeds terug op https://hamont-achel.bibliotheek.be.

Burgerloketten voorlopig nog enkel op afspraak

Om zowel onze medewerkers als de burgers te beschermen, werken de burgerloketten voorlopig nog enkel op afspraak. Wens je een afspraak te maken? Dan kan je tijdens de kantooruren de gewenste diensten contacteren:

  • Dienst Burgerzaken: via het onthaal op het nummer 011 51 05 00
  • Dienst Stadsontwikkeling: rechtstreeks via de dienst op het nummer 011 51 05 20
  • De Sociale Dienst: via het onthaal op het nummer 011 51 05 00
  • Het Woonloket: rechtstreeks via de dienst op het nummer 0479 60 47 05

Wie verder nog vragen heeft, kan hiervoor steeds terecht bij het onthaal van het stadhuis op het nummer 011 51 05 00 of via e-mail: info@hamont-achel.be.

Nieuwsoverzicht