Financiële steun na Corona: premie voor handelaars, 'HApplausjes' voor inwoners

28 mei ’20 (do)

Op 14 maart 2020 werden er verschillende maatregelen ingevoerd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken. Lessen werden opgeschort, activiteiten afgelast en tal van handelszaken en bedrijven sloten noodgedwongen de deuren waardoor heel wat personen terugvielen op technische werkloosheid. Hoewel deze maatregelen intussen grotendeels versoepeld werden, is de financiële impact ervan groot. Om de inwoners van Hamont-Achel en de lokale handelaars te ondersteunen, werkten alle politieke partijen binnen de stad samen een plan uit. Dit werd inmiddels goedgekeurd op de gemeenteraad van mei.

In totaal trekt het stadsbestuur maar liefst €350.000 euro uit ter ondersteuning van inwoners en handelaars. Dit bedrag wordt verdeeld over drie deelprojecten: steun inwoners voor € 210.000, steun aan ondernemers voor € 90.000 en mondmaskers voor inwoners voor € 50.000.

HApplausjes

Van zodra de coronamaatregelen verder versoepeld worden en zowel alle lokale handelaars als de horeca terug klanten mogen onthalen, ontvangt elke inwoner die op 1 juni 2020 ingeschreven is in de gemeentelijke bevolkingsregisters per post drie zogenaamde ‘HApplausjes’. Deze bonnen zijn per stuk € 5 waard en kunnen als betaalmiddel gebruikt worden bij lokale ondernemingen die omwille van de coronacrisis verplicht moesten sluiten. Een overzicht van de deelnemende handelszaken zal tegen dat de bonnen verdeeld worden gepubliceerd worden op de stedelijke website.

Let wel: deze bonnen zijn 3 maanden geldig en niet inwisselbaar voor contanten of andere betaalmiddelen. Ze dienen in één keer volledig opgebruikt te worden (per schijf van 5 €).

Kwetsbare inwoners steunen?

Burgers kunnen er ook voor kiezen om hun ‘HApplausjes’ te doneren aan een goed doel in Hamont-Achel. Dit kan door de bonnen in te leveren op het stadhuis of bij het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt, in samenwerking met het OCMW, welke doelgroepen het meest hulpbehoevend zijn en werkt een verdeelsleutel uit waarmee de financiële waarde van de ingezamelde bonnen verdeeld wordt over deze groepen zodat ze bij de meest kwetsbare inwoners terechtkomen.

Premie voor getroffen handelaars

Voor de lokale ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep die door de coronacrisis een substantiële omzetdaling hebben van 60% voorziet de stad Hamont-Achel een premie van maximum € 750 per onderneming. Om recht te hebben op deze premie, dient de onderneming te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De activiteit wordt uitgeoefend als bedrijf of als zelfstandige in hoofdberoep;
  • De onderneming dient één of meerdere vestigingen op het grondgebied van Hamont-Achel te hebben;
  • De onderneming heeft de corona compensatiepremie toegekend gekregen door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voor één of meerdere vestigingen op het grondgebied van Hamont-Achel.

Deze premie kan eenmalig aangevraagd worden door het invullen van een standaardformulier dat begin juli ter beschikking zal worden gesteld. Ook de reglementen inzake deze premie en de ‘HApplausjes’ zullen binnenkort raadpleegbaar zijn. Van zodra dit het geval is, volgt hieromtrent een nieuwe communicatie.

Nieuwsoverzicht