Wegenwerken op de Burg: straat afgesloten op 28 april 2020

24 april ’20 (vr)

In oktober 2019 werden er asfalteringswerken uitgevoerd in de Burg. De klinkers werden er toen vervangen door asfalt. Omwille van een probleem met het asfalt dat er toen gelegd werd, zal een aannemer deze grotendeels vervangen op dinsdag 28 april. De werken nemen – afhankelijk van de weersomstandigheden – een dag in beslag. De straat wordt daarbij afgesloten voor alle verkeer en er zal een parkeerverbod zijn in de werfzone.

Tijdens de werken wordt er een omleiding voorzien. Automobilisten die van Budel richting Achel rijden, zullen omgeleid worden via de Deken Dolstraat en de Rodenbachstraat, tot aan het kruispunt met de Bosstraat. Wie van Achel richting Budel rijdt, volgt de omleiding via de Erkstraat, Schootstraat en Korte Schootstraat. Het stadsbestuur vraagt om deze omleiding te respecteren en zo de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Ook kleinere asfalteringswerken

Diezelfde dag voert de aannemer ook kleine werken uit aan het asfalt in het stadspark, de Kapelstraat, de Beverbeek, de Groote Haart en de Kiekoet. Dit kan plaatselijk tot verkeershinder leiden.

Nieuwsoverzicht