Federale maatregelen inzake coronavirus verlengd t.e.m. 19 april

28 maart ’20 (za)

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, werd beslist de eerder genomen federale maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen. Voor Hamont-Achel verandert er niet veel daar het stadsbestuur eerder al besliste om 19 april als datum aan te houden.

Alle actuele informatie inzake de maatregelen voor de stad Hamont-Achel vind je hier terug. 

Enkele verduidelijkingen

De maatregelen roepen uiteraard heel wat vragen op en het is niet altijd duidelijk wat nu wel of niet toegelaten is. In de Nationale Veiligheidsraad werden dan ook een aantal zaken uitgeklaard:

 •  Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde 'lockdown parties' die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden. 
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven hetzelfde: ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest. 

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zijn gebaseerd op aanbevelingen van wetenschappelijke experts. Het is in ieders belang deze maatregelen te respecteren. Overtredingen worden bestraft. Er zal binnenkort een systeem worden ingevoerd voor de onmiddellijke inning van boetes. 

Ieders verantwoordelijkheid

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan men beseft dat ze moeilijk zijn, te respecteren. De federale overheid geeft aan blij te zijn met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. Men is ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook zij verdienen een bedankje. 

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen. Samen tegen corona! 

Meer informatie over de federale maatregelen is beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be

Nieuwsoverzicht