MINA-raad

De Milieu- en Natuurraad (MINA) adviseert over alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen.

Verder behandelt de raad alles wat te maken heeft met het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van de gemeente.

De raad staat tevens in voor het informeren en sensibiliseren van de bevolking over alles wat betrekking heeft op milieuzorg, milieubescherming en natuur.