Milieuvergunning klasse 1

Als je een bedrijf wil starten of veranderen in onze gemeente moet je vooraf nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieu-effecten van de activiteiten van je bedrijf, wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie klassen:

De rangschikking gebeurt op basis van de indeling in het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning). In bijlage 1 van VLAREM I zijn de hinderlijke inrichtingen opgesomd in een limitatieve lijst. Een milieuvergunning moet aangevraagd en verkregen worden vóór ingebruikname van de inrichting.

Indien je een vergunning verkregen hebt of een melding gedaan hebt, dien je gebeurlijke veranderingen aan de vergunde inrichtingen te melden.

Een overname van een milieuvergunning dient eveneens gemeld te worden.

Voor wie

Voorbeelden milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 1 : benzinestations, bedrijvigheden met meer dan 200 kW, …

Voorwaarden

Exploitatie van een nieuwe inrichting of verandering van een inrichting waarvoor minstens één rubriekonderdeel klasse 1 uit de limitatieve lijst van bijlage 1 van VLAREM I van toepassing is.

Hoe aanvragen

  • Een milieuvergunning klasse 1 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier (te verkrijgen bij de milieudienst in het stadhuis of via de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) bij de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg in tienvoud.
  • De procedure start vanaf de dag dat de Bestendige Deputatie het dossier ontvankelijk en volledig verklaart.
  • Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tevens worden alle eigenaars van de precelen binnen een straal van 100 meter aangeschreven.
  • De bestendige deputatie beslist binnen een periode van 4 maanden. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 2 maanden.
  • De beslissing wordt gedurende 30 dagen bekendgemaakt . Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.

Kostprijs

  • Vlarem-dossiertaks: € 123,95 te betalen aan Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieuvergunningen, te betalen vóór de indiening van het dossier.
  • Dossierkosten: € 250,00 te betalen aan de stad Hamont-Achel bij de afhaling van de beslissing.

Meer info

Milieudienst

adres
Stad 403930 Hamont-Achel
Tel. tel.
011 51 05 23
Fax fax
011 44 72 37
e-mail
milieu@hamont-achel.be

De dienst stadsontwikkeling werkt ook op afspraak.