Beheersorgaan bibliotheek

De raad van beheer van de bibliotheek is een adviesorgaan dat het gemeentebestuur bijstaat bij de werking van de bibliotheek, met als missie het bieden van vrije toegang tot informatie en tegelijkertijd een bron van verbeelding zijn.

De raad adviseert het stadsbestuur over het beleid en de werking van de bibliotheek. Gemiddeld drie keer per jaar komt de raad samen.