Nieuwe fietspaden en riolering voor de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De werken starten na het bouwverlof deze zomer in de Thomas Watsonlaan. In totaal zal het project zo’n 15 maanden duren en tegen het najaar van 2018 afgerond zijn.

In onderstaande geven we een korte toelichting bij het project. Bijhorende beelden vind je in het fotoalbum aan de rechterkant van deze webpagina. Antwoorden op vaakgestelde vragen vind je hier terug. Via deze link kan je je bovendien inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid (AWV), zo ontvang je per e-mail updates van de werken. 

 

Projectgebied

 • De Hamonterweg/Bosstraat (N71) vanaf de kruising met de spoorweg in Neerpelt tot aan het kruispunt met de Krekelhoeve/Industriestraat in Hamont, uitgezonderd de rotonde aan de Lillerheideweg/Thomas Watsonlaan die al is vernieuwd.
 • De Thomas Watsonlaan (N748) vanaf de rotonde met de N71 tot net voor het kruispunt met Bandel
 • De Gulikerstraat vanaf de Thomas Watsonlaan tot net voorbij huisnummer 4.

 

Aandacht voor de actieve weggebruiker

De werken aan de N71 gebeuren met de grootste aandacht voor de fietser. In het hele projectgebied worden de fietspaden aangepast om de veiligheid voor de actieve weggebruiker te verhogen. Zowel langs de Thomas Watsonlaan als langs de Hamonterweg/Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang in Neerpelt tot het kruispunt met de Watermolenstraat/Nijverheidsstraat in Hamont, komen vrijliggende fietspaden, die door een groene berm met bomenrij van de rijweg gescheiden zijn.

Enkel langs de Hamonterweg tussen het kruispunt met de Watermolenstraat/ Nijverheidsstraat en het kruispunt met Krekelhoeve/Industriestraat liggen de fietspaden tegen de rijweg aan.

Ter hoogte van de rotonde en de kruispunten met Geuskens/Hoek, de Militaire Dijk en Watermolenstraat/Nijverheidsstraat komen beveiligde fietsoversteken met middenberm, zodat fietsers hier veilig, in twee keer kunnen oversteken.

 

Nieuwe riolering en wegdek

Tegelijkertijd met de aanleg van de nieuwe fietspaden wordt ondergronds een nieuw en modern gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden afvalwater en regenwater in aparte rioleringsbuizen opgevangen. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation gevoerd. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden (insijpeling of infiltratie in de bodem) of vertraagd afgevoerd naar grachten. Op plaatsen waar er geen buffercapaciteit is, wordt een regenwaterbuis voorzien die het regenwater naar een waterloop verderop afvoert.

De nieuwe riolering zal langs de bestaande weg komen te liggen. De bestaande rijweg blijft dus zoveel mogelijk behouden, we vernieuwen enkel de bovenste laag van het wegdek. Waar dat noodzakelijk is, wordt uiteraard de volledige weg, inclusief fundering mee vernieuwd.

Enkel in de Gulikerstraat ligt de riolering wel onder de weg en wordt de weg bijgevolg volledig opgebroken en vernieuwd.

 

Verloop van de werken

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en te vernieuwen. Ongeveer een maand later start de hoofdaannemer in die fase met de aanleg van de nieuwe riolering en fietspaden.

 

Nutswerken

Riolering en fietspad

augustus –september 2017

Thomas Watsonlaan (1A)

 

september –oktober 2017

N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B + 1C)

Thomas Watsonlaan (1A)

oktober 2017 – februari 2018

N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan kruispunt Krekelhoeve/ Industriestraat (2A+2B)

N71 van spoorovergang tot kruispunt Geuskens/Hoek (1B+1C)

februari – april 2018

 

N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

N71 van kruispunt Geuskens/Hoek tot aan kruispunt Militaire Dijk (2A)

april – oktober 2018

 

N71 van kruispunt Militaire Dijk tot aan kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat (2B)

 

* Bovenstaande timing is afhankelijk van het verloop van de vergunningsprocedure en de aanbesteding voor het aanstellen van de aannemer voor deze werken.

 

Verkeersmaatregelen tijdens de werken

 • Nutswerken in Thomas Watsonlaan (vanaf augustus 2017)
  • Enkelrichtingsverkeer naar Achel
  • Omleiding vanuit Achel naar N71 via Haag 

 • Rioleringswerken in Thomas Watsonlaan / nutswerken Hamonterweg
  • Enkelrichtingsverkeer op N71 tussen spoorwegovergang in Neerpelt en kruispunt Geuskens/Hoek
  • Geen doorgang Thomas Watsonlaan, uitgezonderd bewoners
  • Omleiding via Hoek, Thomas Watsonlaan, Haag

 • Rioleringswerken Hamonterweg /Nutswerken Bosstraat
  • Enkelrichtingsverkeer op N71 tussen kruispunt Geuskens/Hoek en kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat
  • Geen doorgang N71 tussen spoorwegovergang in Neerpelt en kruispunt Geuskens/Hoek, uitgezonderd bewoners
  • Omleiding van Neerpelt naar Hamont of Achel via Sint-Antoniusweg/Jos Verlindenstraat, Venderstraat, Geuskens, Bosstraat
  • Omleiding van Hamont naar Achel of Neerpelt via Kapelstraat, De Kiekoet, Orchideeënlaan, Haag, Hamonterweg

 •  Nuts- en rioleringswerken Bosstraat
  • Enkelrichtingsverkeer op N71 tussen kruispunt Geuskens/Hoek en kruispunt Krekelhoeve/Industriestraat
  • Omleiding van Hamont naar Achel of Neerpelt via Kapelstraat, De Kiekoet, Orchideeënlaan, Haag, Hamonterweg

 

Fietsomleidingen

Tijdens de werken proberen we doorgaand fietsverkeer zoveel mogelijk uit de werfzone te houden. Er wordt een veilige omleidingsroute voor fietsers ingesteld, die wordt aangegeven met oranje borden. Bewoners in de werfzone kunnen uiteraard altijd te voet of met de fiets (eventueel aan de hand) tot bij hun woning geraken.

Werken Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan